Studijní den o pastoraci v sociální práci

Cílem studijního dne je seznámit se s podobami pastorace v prostředí současné sociální práce v České republice, reflektovat zkušenosti s jejím zaváděním a přispět tak k setkání praxe a akademického prostředí.
V současné sociální práci roste v kontextu integrálního přístupu k jednotlivci, skupinám a komunitě vnímavost pro duchovní rozměr, vyjádřený zaváděním různých forem duchovní péče v rámci zaměstnávání kaplanů, pastoračních pracovníků, případně spolupráce s církvemi v rámci komunity. Z hlediska poslání církve a jeho teologické reflexe jde o formu tzv. kategoriální pastorace. Během studijního dne si chceme na základě praktických zkušeností položit především následující otázky:
Jaké pojetí pastorace se ukazuje jako nosné v prostředí sociální práce? Liší se nějak pastorace v církevních sociálních službách od té v sekulárních? V jakém vztahu je očekávání a požadavek dané organizace a sebepojetí vlastního poslání pastoračního profesionála a vysílajících církví? Je vhodnější v této souvislosti mluvit o pastoraci nebo o spirituální péči?

Přihlášky a bližší informace: Mgr. Karel Šimr, Ph.D. – simr@tf.jcu.cz

Připojit se je možné také online prostřednictvím Zoomu zde.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek