O nás

Vítejte na stránkách Centra diakonické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (CDT TFJU).

Řecké slovo diakonie znamená „služba“ a v Novém zákoně označuje službu Ježíše Krista a z ní vycházející poslání jeho učedníků. Moderní teologie ho užívá pro vyjádření jednoho z konstitutivních prvků církve.

Diakonická teologie, jak jí rozumíme, nechce být jen „teologií diakonie (a charity)“, ale teologií, která z hlediska významu služby v Bibli a křesťanské tradici promýšlí poslání křesťanů v současném světě. V oblasti diakonie v užším slova smyslu (pomoci potřebným) pak klade důraz na reflexi jejích rozmanitých podob (vzájemná pomoc ve společenství, organizovaná charitativní práce, diakonát a kaplanství apod.)

Posláním Centra diakonické teologie při TF JU v Českých Budějovicích je podporovat výzkum, výuku a ekumenický a mezinárodní dialog v otázkách týkajících se diakonické teologie.

Kontakt:

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. – mopatrny@tf.jcu.cz

Mgr. Karel Šimr, Ph.D. – simr@tf.jcu.cz

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek