M. Opatrný, T. Morongová: Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu: Contradictio in adjecto?

Studie se zabývá sociální prací v kontextu církevních pomáhajících organizací. Vychází ze skutečnosti, že se sociální práce v těchto organizacích rozchází se základními principy, které by měly být sociální práci inspirované křesťanstvím vlastní. Místo kritického pohledu na stávající struktury společnosti, rozdělní zdrojů a moci, který má své teologické opodstatnění i historické paralely, usilují současné církevní […]

K. Šimr: Z nouze ctnost; Křesťanská služba v ČCE mezi organizací a sítí

Článek na základě archivních dokumentů a rozhovorů s aktéry dění představuje křesťanskou službu v Českobratrské církvi evangelické, jak se vyvíjela zejména po komunistickém převratu v druhé polovině 20. stol. Všímá si klíčových charakteristik spočívajících v důrazu na sousedství, vzájemnost a společenství. Následně vztahuje tuto empirickou podobu sborové diakonie k teologické diskusi o diakonizaci církve a […]

K. Šimr: Diakonie ve veřejné sféře – dcera nebo sestra církve?: Církev a diakonie mezi oddělením a přiblížením

Příspěvek se pokouší o lokalizaci soudobých rozvinutých podob organizovaných diakonických aktivit vzhledem k církvi a společnosti. Na základě historické, sociologické a teologické analýzy křesťanského pomáhajícího jednání s ohledem na jeho vývoj v novověku artikuluje názor, že pro reflexi institucionalizované diakonie a charity v moderní funkcionálně diferencované společnosti nedostačuje teorie konstitutivních znaků církve, chápající diakonii jako […]

K. Šimr: Církevní, nebo světská diakonie?

Článek se pokouší teologicky reflektovat téma „světskosti“ a „církevnosti“ diakonie na příkladu vývoje Diakonie Českobratrské církve evangelické. V úvodu představuje dva odlišné postoje, které provázely vznik této organizace v roce 1989. Dále je zasazuje do kontextu teologické diskuse o diakonii v německém protestantském prostředí od 2. pol. 20. stol. do současnosti. S využitím podnětů teorie […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek