Gehrig, Opatrný, Birher, Baumann a kol.: Spiritualita, etika a sociální práce

Kniha Spiritualita, etika a sociální práce je výsledkem spolupráce a dvouletého evropskéhoprojektu mezi partnerskými univerzitami z České republiky, Německa, Maďarska, Španělska amládežnické organizace z Irska. Cílem této příručky je nabídnout průvodce a nástroj provzdělávání sociálních pracovníků a další odborníků z pomáhajících profesí, kteří se zabývajíklienty v dynamickém evropském sociálním, ekonomickém, politickém, kulturníma náboženském rámci na […]

M. Opatrný, T. Morongová: Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu: Contradictio in adjecto?

Studie se zabývá sociální prací v kontextu církevních pomáhajících organizací. Vychází ze skutečnosti, že se sociální práce v těchto organizacích rozchází se základními principy, které by měly být sociální práci inspirované křesťanstvím vlastní. Místo kritického pohledu na stávající struktury společnosti, rozdělní zdrojů a moci, který má své teologické opodstatnění i historické paralely, usilují současné církevní […]

K. Šimr: Z nouze ctnost; Křesťanská služba v ČCE mezi organizací a sítí

Článek na základě archivních dokumentů a rozhovorů s aktéry dění představuje křesťanskou službu v Českobratrské církvi evangelické, jak se vyvíjela zejména po komunistickém převratu v druhé polovině 20. stol. Všímá si klíčových charakteristik spočívajících v důrazu na sousedství, vzájemnost a společenství. Následně vztahuje tuto empirickou podobu sborové diakonie k teologické diskusi o diakonizaci církve a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek