M. Opatrný, K. Šimr (eds.): Církev v době pandemie

V CDK vychází kolektivní monografie Církev v době pandemie, kterou editovali spolupracovníci našeho centra Michal Opatrný a Karel Šimr. Pokud se zajímáte o otázky, spojené s diakonií, najdete v ní nejen dvě tematické studie, které se týkají křesťanské služby v době pandemie, ale také v českém prostředí dosud chybějící přehledovou studii o teorii konstitutivních prvků, […]

Gehrig, Opatrný, Birher, Baumann a kol.: Spiritualita, etika a sociální práce

Kniha Spiritualita, etika a sociální práce je výsledkem spolupráce a dvouletého evropskéhoprojektu mezi partnerskými univerzitami z České republiky, Německa, Maďarska, Španělska amládežnické organizace z Irska. Cílem této příručky je nabídnout průvodce a nástroj provzdělávání sociálních pracovníků a další odborníků z pomáhajících profesí, kteří se zabývajíklienty v dynamickém evropském sociálním, ekonomickém, politickém, kulturníma náboženském rámci na […]

M. Opatrný, T. Morongová: Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu: Contradictio in adjecto?

Studie se zabývá sociální prací v kontextu církevních pomáhajících organizací. Vychází ze skutečnosti, že se sociální práce v těchto organizacích rozchází se základními principy, které by měly být sociální práci inspirované křesťanstvím vlastní. Místo kritického pohledu na stávající struktury společnosti, rozdělní zdrojů a moci, který má své teologické opodstatnění i historické paralely, usilují současné církevní […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek