Studijní den otevřel diskusi o kaplanství

Dne 30. 9. 2020 proběhla na Teologické fakultě v Českých Budějovicích odložená konference Kaplan mezi světy.

Setkali se na ní lidé, kteří se prakticky angažují v kaplanství ve zdravotnictví, vězeňství, armádě, školství a diakonii a charitě spolu s akademiky, kteří se věnují reflexi dané problematiky z hlediska různých oborů (sociologie, psychologie, teologie). Diskuse otevřela řadu témat, která si zalouží další promýšlení. Jde například o pojetí kategoriální pastorace, organizační zakotvení duchovní služby nebo pojetí kaplana jako „mostu“ mezi různými světy.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek