Kniha o spiritualitě v sociální práci se seniory

Podíleli jsme se na výzkumu spirituality českých seniorů, který grantově podpořila národní agentura ČR pro aplikovaný výzkum (TAČR). Jeho výstupy shrnuje kolektivní monografie, kterou vydává brněnské CDK.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek