Gehrig, Opatrný, Birher, Baumann a kol.: Spiritualita, etika a sociální práce

Kniha Spiritualita, etika a sociální práce je výsledkem spolupráce a dvouletého evropského
projektu mezi partnerskými univerzitami z České republiky, Německa, Maďarska, Španělska a
mládežnické organizace z Irska. Cílem této příručky je nabídnout průvodce a nástroj pro
vzdělávání sociálních pracovníků a další odborníků z pomáhajících profesí, kteří se zabývají
klienty v dynamickém evropském sociálním, ekonomickém, politickém, kulturním
a náboženském rámci na počátku 21. století.
Kniha je koncipována jako volně přístupný nástroj pro vzdělávání a na jejím vzniku se podíleli rovněž spolupracovnci našeho centra.

Můžete si ji stáhnout na webu projektu v několika jazycích. Českou verzi najdete zde.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek