K. Šimr: Z nouze ctnost; Křesťanská služba v ČCE mezi organizací a sítí

Článek na základě archivních dokumentů a rozhovorů s aktéry dění představuje křesťanskou službu v Českobratrské církvi evangelické, jak se vyvíjela zejména po komunistickém převratu v druhé polovině 20. stol. Všímá si klíčových charakteristik spočívajících v důrazu na sousedství, vzájemnost a společenství. Následně vztahuje tuto empirickou podobu sborové diakonie k teologické diskusi o diakonizaci církve a naznačuje možné perspektivy rozvinutí sborové diakonie a refl exe celospolečenského přínosu církví v rámci sociologického paradigmatu „společnosti sítí“, v němž síla křesťanské služby nespočívá v organizovaných aktivitách, ale v sociálním kapitálu církve.

Článek vyšel v Caritas et veritas 1/2019.

Plné znění najdete zde.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek