Konference Církev v době pandemie

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si dovoluje pozvat na konferenci

Církev v době pandemie

Kdy: 28.1. 2022

Kde: Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích (Kněžská 8, České Budějovice)

Případná online či hybridní forma bude oznámena.

Úkol církví je v posledních desetiletích nejen v rámci ekumenického dialogu reflektován pomocí tzv. teorie konstitutivních prvků církve. Křesťanské společenství se podle ní realizuje v podobě svědectví (martyrie), bohoslužby (liturgie), služby potřebným (diakonie) a společenstvím samotným (koinonie). Např. katolická eklesiologie pak po 2. vatikánském koncilu zdůrazňuje svátostně-symbolický charakter a úkol církve, zastupovat Boha před světem s celou lidskou společností a svět před Bohem. Zajímavým protikladem k tomu je teorie zástupné role církví v sociologii náboženství a religionistice, která vysvětluje očekávání, jež mají nepraktikující a tzv. „nevěřící“ na církve a jejich roli ve společnosti a lidské kultuře.

Konference se chce zaměřit na to, jak do uskutečňování a poslání církve zasáhla pokračující pandemie z r. 2020 a v souvislosti s ní hygienická opatření přijímaná v České republice. Jak nabyté zkušenosti a jejich reflexe mohou přispět k promýšlení života a služby křesťanů v české společnosti a k lepší připravenosti na další krizové situace, resp. odezvě na pokračující pandemii? Byla role církví ve společnosti pandemií a opatřeními posílena nebo marginalizována a mohly církve tuto změnu ovlivnit?

Na tyto a podobné otázky budou v jednotlivých oblastech hledat odpovědi převážně teologové a religionisté napříč konfesemi společně s účastníky konference z řad široké veřejnosti.

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Karel Šimr, Ph.D. – simr@tf.jcu.cz

Anotace úvodní přednášky doc. Davida Václavíka:

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek